Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close

Podaci sa sajta Agencije za Privredne Registre

www.apr.gov.rs

 

Registar privrednih subjekata – Preduzetnici

  • O Registru (Osnovne informacije o ovom Registru)
  • Pretraga podataka   (Pristup pretragama podataka koje omogućava APR)
  • Uputstva (Informacije o potrebnoj dokumentaciji za osnivanje novih, promene i brisanje postojećih preduzetnika i sl.)
  • Uputstva o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima
  • Obrasci (Elektronsko popunjavanje ili preuzimanje registracionih prijava i drugih obrazaca zahteva)
  • Naknade (Visine svih naknada za registraciju osnivanja, promena i brisanja, i drugih usluga APR)
  • Potvrde  (Spisak potvrda koje izdaje APR i dokumetacije koju je potrebno predati za izdavanje potvrda)
  • Rečnik pojmova (Definicije osnovnih pojmova registracije)