Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close
Home » Súbehy » Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EU for citizensEVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na Program “Evropa za građane i građanke” za 2015. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:

  • Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju  i različitosti)
  • Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
    • Mera 2.1 Bratimljenje gradova
    • Mera 2.2 Mreže gradova
    • Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje prijava je 2. mart 2015. godine.

U okviru martovskog roka organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu za oba poglavlja, Poglavlje 1 (Evropsko sećanje), i Poglavlje 2 (Demokratski angažman i građansko učešće), i to za sve tri mere u okviru Poglavlja 2: (1) Bratimljenje gradova, (2) Mreže gradova i (3) Projekti organizacija civilnog društva.

Više informacija možete naći na sledećem linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/ dok programski vodič možete naći na sledećem linku:http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2012/10/COMM-2013-00367-00-00-EN-TRA-00-eng.pdf