Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori

Opština Bački Petrovac

Prostire se na 158 km2 i nalazi se na vrlo plodnom zemljištu u južnom delu Bačke. Ističe se svojim prirodnim i društvenim potencijalima, ima 13 418 stanovnika a sačinjavaju je četiri naseljena mesta, od kojih je Bački Petrovac naselje gradskog karaktera, dok su ostala seoska naselja panonskog tipa: Kulpin, Gložan i Maglić. Nalazi se između teritorija opština Novi Sad, Vrbas i Bačka Palanka i opštine Beočin u Sremu, čiju granicu čini reka Dunav.

Kroz teritoriju opštine prolazi infrastrukturni koridor auto-puta E-75 koji predstavlja važnu drumsku vezu Evrope i Jugozapadne Azije i magistralna železnička pruga Beograd-Subotica-Mađarska, kojom se odvija javni putnički i teretni železnički saobraćaj evropskog značaja. Povoljan saobraćajni položaj je čini veoma atraktivnom za buduća investiranja.


Prednosti opštine:

  • slobodne površine u industrijskim zonama,
  • veliki potencijal u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i turizmu,
  • razvijena komunalna infrastruktura u svim naseljenim mestima,
  • 25 km udaljenost od Novog Sada,30 km od autoputa E 75, 90 km od aerodroma,100 km od Beograda, 30 km od Hrvatske i 90 km od Mađarske granice,
  • školovani kadar sa EU diplomama,
  • železnička pruga Novi Sad – Bogojevo (Sombor) prolazi kroz opštinu,
  • plovni kanal iz sistema DTD Karavukovo – Bački Petrovac i Savino Selo – Novi Sad prolaze kroz opštinu koja se sa svojim južnim delom oslanja na reku Dunav.