Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Uncategorized » Vodič kroz domaće i inostrane izvore finansiranja

Vodič kroz domaće i inostrane izvore finansiranja

Objavljeno novo izdanje Vodiča kroz domaće i inostrane izvore finansiranja 

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarijom za evropske integracije pripremili su jedanaesto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji za 2014. godinu. Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti.

Vodič možete preuzeti ovde:

PDF verzija: Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja 

Vodič odgovara na veoma često pitanje: kome poslati konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovijim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.Trudili smo se da Vodič  bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, kao i državnih institucija. Nadamo se da će i jedanaesto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.

Preuzeto sa sajta: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=24525