Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close
Home » Súbehy » Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad je raspisao

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije informacije, kao i potrebna dokumentacija je dole navedena:

1. Konkurs_za_dugorocne_kredite_za_kupovinu_poljoprivrednog_zemljista 2. Saglasnost_za_fizicka_lica (2) 3. Zahtev_za_izdavanje_izvestaja_fizicka_lica (2) 4. Izjava_o_povezanim_licima (4) 5. Zahtev_za_odobravanje_dugorocnog_kredita_za_poljoprivredu-IPG