Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close
Home » Uncategorized » Oznámenie

Oznámenie

Obec Báčsky Petrovec oboznamuje verejnosť,  že:

Pokrajinský  sekretariát   pre  poľnohospodárstvo,  vodohospodárstvo a lesníctvo vypísal súbeh pre malé  spracovateľské kapacity

Právo na užívanie  podnetných  prostriedkov majú užívatelia registrovaní  na území   Autonómnej pokrajiny Vojvodiny:
1. Fyzická osoba – nositeľ  a členovia registrovaných poľnohospodárskych domácností,
2. Poľnohospodárske družstvo, registrovaná poľnohospodárska   domácnosť,
3. Podnikateľ – fyzická osoba zapísaná v Agentúre pre obchodné registre a registrovaná poľnohospodárska domácnosť.

Maximálna  suma podnetných  prostriedkov  je:
- pre  renovovanie  objektov,  v ktorých  sa  koná spracovanie  ovocia a zeleniny, hrozna  a  včelích produktov   do  1.000,000.00 dinárov,

- pre obstaranie  vybavenia  pre  chladiarne  a  spracovanie ovocia a zeleniny  do  4.500,000.00 dinárov ,
- pre obstaranie  vybavenia  pre  spracovanie hrozna do  1.500,000.00 dinárov,
- pre obstaranie  vybavenia  pre  spracovanie olejnín  do  1.000,000.00 dinárov ,
- pre obstaranie  mechanizácie pre  žatvu a vybavenia pre  spracovanie liečivých, koreninových aromatických rastlín  do  800,000.00 dinárov,
- pre obstaranie  vybavenia   pre spracovanie včelích produktov,  včelích  spoločenstiev a úľov do 800,000.00 dinárov.

Súbeh je otvorený  do 06.10.2014.