Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori

Realizovani projekti

Opština Bački Petrovac do sada je vrlo uspešno sprovela mnogobrojne projekte finansirane od strane Republičkih i Pokrajinskih nivoa vlasti kao i od strane stranih donatara i EU komisije….

Aktuelni projekt

Opština Bački Petrovac u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka, započela je sprovođenje projekta „Izrada Strategije održivog razvoja opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2020. i izrada…

Preduzetnici

Bački Petrovac   Rb. Naziv Vlasnik Adresa Mesto PIB Matični broj Delatnost 1 SUR CEPSI-T Tijana Čeman Maršala Tita 11 Bački Petrovac 103849112 56680080 Delatnosti restorana i pokretnih…