Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Projekti » Aktuelni » Aktuelni projekt

Aktuelni projekt

Opština Bački Petrovac u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka, započela je sprovođenje projekta „Izrada Strategije održivog razvoja opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2020. i izrada Akcionih planova za prioritetne oblasti lokalnog ekonomskog razvoja”. Opština Bački Petrovac je nosilac projekta izrade Strategije, koju je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Vlade AP Vojvodine a Regionalna razvojna agencija Bačka je partner na projektu. Proces izrade strategije održivog razvoja sprovodi se sa ciljem usaglašavanja lokalnih razvojnih prioriteta sa prioritetima definisanim u Strategiji Evropa 2020, kako bi Opština Bački Petrovac bila u mogućnosti da uspešno koristi sredstva iz novih IPA predpristupnih komponenti čija primena se očekuje tokom 2014.godine.